Thala Dan

Thala Dan 1976 1993 1994 2003 2003 ________________________________________________________________ Besætnings oversigt januar 1966 m/s Thala Dan Kapt. Vilhelm Pedersen Overst. Frank Verngreen Larsen 2. Strm. Ole Mygind 3.strm. Elmar Th. Thomsen Tele. H. Rosenkilde Båds. Niels E T Sørensen Matr. Poul Folke Jørgensen Matr. Gunnar Preben Vase Letm. S.H.E. Due Petersen Letm. Ingolf H.V. Larsen Dækd. Jens Kirkegård Pedersen Stml. Jens P.R. Lauritsen Stml. Peter L. Poulsen M.mh. Finn Pedersen 1.mm. Leo Bach Larsen 2.mm. Hakon F. Jespersen Asst Arne Krogh Petersen Asst. Kresten Pii Donk. Kaj Ulrik Pihl Mortm. Preben John Andersen Mortm. Niels Ejvind Pedersen Hovm. Otto Frederik Andersen Kok. Kaj S. Lindskjold Bager Hans Jørgen M. Hansen Kokm. Henrik Hviid Hansen Kokm. Kurt Kuhl Nielsen Kokm. Hans Hahn Petersen Messm. Povl Kjeld Hansen Messm. Leif Vagn Nielsen Msl. JensTheodor Ahm. 31 mand. Jens Theodor Ahm 2007 fhv. messedreng på Thala Dan 1965/66. ____________________________________________________ Fra Peter Jensen har jeg modtaget mange billeder som hans bror Svend Erik Jensen har taget da han var med m/s Thala Dan 1958/59 som messedreng. _______________________________________________________________________________ Isbjerg set fra Thala Dan ved Wilkes 1965 Kap due Dumonr Urville december 1964 Ung-Sæler på klipper ved Dumont Ur´Ville december 1964 TD.