Kista Dan

Kista Dan

Første gang man hørerom Kista Dan er i Frivagten nr. 45 årgsng 1950. . Isbrydende expresskib. Frivagten august 1950 nr. 45 side 7 Rederiet J. Lauritzen har ved Aalborg værft ordret et hurtiggående motorskib specielt bygget og indrettet til sejlads i den svære storis ved Østgrønland. Det pågældende skib, som bliver på ca.800 tons dødvægt, forsynes med en B & W – motor på ca. 1200 HK, som giver skibet den for denne skibsstørrelse betydelige fart af 12½ knob i fuld lastet til stand. Skibets maskine, skrueaksel, skrue, stævn og først og fremmest selve skibsskroget bygges af ganske særligt svære dimissioner, således at det er i stand til at klare den svære is ved Grønlands kyster, skibspladerne er ca. 75 % sværere end normalt for denne skibsstørrelse, og stævnen og forskibet forstærkes på særlig måde og udformes, så skibet særligt egner sig til isbrydning. Skroget udføres i helsvejst konstruktion. I apteringen er der foruden besætningen plads til 8 elever samt 8 køjer til ekspeditions-deltagere. Skibet, som leveres i løbet af 1951, bliver forsynet med de allernyeste navigationsinstru-menter, såsom radar, gyrokompasser, ekkolod, samt med forskellige udrustning til issejlads. På fokkemasten anbringes en lukket styretønde med opvarmning, plexiglas-kuppel og instrumenter, så kaptajnen her fra toppen af masten kan både styre og manøvrere skibet og i højtalere eller telefon instruere sit mandskab. Ved udarbejdelse af skibets plan og indretning har rederiet rådført sig med Grønlands Styrelse. Det påregnes, at skibets besejlingssæsonen vil live anvendt til besejling af Østgrønland, mens den øvrige tid af året vil blive anvendt af rederiet til sejlads i rederiets Finlandsfart eller andre steder, hvor der er brug for et specialskib. Senere blev skibet tegnet om så det kom op på 1200 tons dødvægt. ____________________________________________________________________ Kista Dan blev et populært skib lige fra starten, rederiet ugav et lille hæfte hvoraf jeg bringer de fleste sider. Lidt foto fra hæftet om M/s Kista Dan. __________________________________________________ 2-Losning af ko Macquarie Isl.54/55 Vilhelm Pedersen foto 19-Jeg er lige gået gennem en flok pingviner og fotograferer mit "spor" da jeg vender mig om- Macq.Isl. Vilhelm Pedersen foto Change over party Marq.Isl-Telegrafist Jørgen Gunge Madsen th. for mig ( kan ikke finde ham på KRAK - han skulle bo i nærheden af otterup på fyn ) Jeg blev "søsyg" pvt KD-"det er første gang jeg har haft en søyg passager på min DUKW-sagde driveren ! Vilhelm Pedersen har sendt mig flg. beretning om Kista Dan´s skæbne. Jeg citerer fra Søren ThorsøesJL-1884-1984.(ISBN O 905617 32 0 ) Kista Dan.....29/12-66 Solgt til Martin Karlsen A/S Branndal i Sunmøre, og skiftet navn til Martin Karlsen. 1968 ombygget til general cargo/sealing vessel and transferred to Karlsen Shipping Co Ltd. Halifax, Canada. 1979 sold to Bowring s.s. Co Ltd London (Transglobe Expedition Ltd.) and converted to a supportvessel for the 1979 Trans Globe Expedition. It was made available to the expedition by C.T.Bowring and Co & Marsh & McLennan Inc of New York.She carried the team led by Sir Ranulph Fiennes and Charles Burtonwho were circum navigatingthe world via south and north Poles. 29/8-82 arrived back at Greenwich.1982 Registered in the ownership of Bearcreek Oiland shipping Co (Manegers unchanged) 1983 sold to Halba Shipping Ltd and renamed Arctic Gael. Og for min egen regning: Jeg mener tankskibsrederen Goulandris overtog den, ombyggede den, og satte sejl på den. Fik navnet OLYMPIACOS Det materiale modtager du i morgen med posten. Senere solgt til en anden fyr som rev den fine aptering ud og opgav ! Så kom det på tale at Australierne skulle købe den til museums skib jeg besigtigede sammen med Maskinchef Robert Jørgensen på Syros i de hensigt at vi skulle sejle den ud jeg fik mit "kørekort" fornyet. Vi stillede ( rimelige)krav om dokning inden afsejling, da stævn røret var meget utæt. Men de var ikke i stand til at rejse den nødvendige kapital så det blev opgivet. Senere drev den på grund i en storm og blev svært beskadiget da den huggede mod molen. Derefter ophugget i Tyrkiet. Ca. 1985/86. Vilhelm Pedersen sendte denne artikel til SØFART i 1985. ___________________________________________________________________________ Styrmand Frants Johan Bøving ombord på m/s Kista Dan som KONG Neptun , billedet er hentet fra DVD én > 1956 - 2006 Halley Base - Caird Coast - Antarctica ______________________________________________________ Kista Dan solgt. Kista Dan blev i 1967 solgt til Norge,som sælfanger båd. ________________________________________________ Billeder fra Kap Tobin 1961 - 62 Foto: Vilhelm Pedersen ______________________________________________________ M/S KISTA DAN. En Adelie Pingvin iagttager besætningsmedlemmet Jens Poulsen _____________________________________________________________ Kista Dan var det første skib der i marts måned sejlede til Grønland efter Hans Hedtofts forlis 30 januar 1959, kaptajnen var Kaj Hindberg. ___________________________________________________________________