Polarsejler træf 2008

 

 

 

 

 

POLARSEJLERTRÆF 2008

POLARSEJLERTRÆF VISSENBJERG STORKRO 31 OKTOBER 2008.

Vissenbjerg Storkro lagde hus til en rigtig flot og festlig fest for 16 gamle JL polarsejlere og 12 hustruer. Det blev en fest vi alle sent vil glemme, mange tidligere skibskammerater genså hinanden, for langt de flest var det over 40 år siden de sidst havde haft kontakt, Georg Røn har sendt dette referat fra festen. SES IGEN FESTEN - 2008 Fredag den 31. oktober 2008 blev der på Vissenbjerg Storkro afholdt " Ses igen Fest "

28 forventningsfulde gamle J.Lauritzen folk mødte op med store forventninger om hvordan det her nu ville spæne af. Jeg må sige, det blev en festdag/aften som mange sent vil glemme, gamle kollegaer/venner fra et langt liv til søs så igen hinanden, og ordet " ka´du huske " blev brugt mange gange, der var en rigtig god stemning fra start til slut, Hotellet - maden og serveringen var god, stor tak til Vissenbjerg. Et gruppebillede fik vi også taget. POLARSEJLERTRÆF på Vissenbjerg Storkro 31/10 – 1/11. 2008 Takket være en enorm indsats af tidligere tjener/messemand i JL, 65 årige Povl Kjeld Hansen, Ikast blev det muligt at afholde et træf med deltagelse af gamle besætningsmedlemmer i rederiets polarskibe fra den glorværdige periode fra ms KISTA DAN til ms NELLA DAN. Enkelte af deltagerne mødtes allerede torsdag for at gøre klar til festen, og fredag ved 14-tiden begyndte man så småt at indfinde sig. I alt 16 af de gamle drenge havde tilmeldt sig, og flere havde taget ægtefællen med. Et enkelt ikke besætningsmedlem deltog ligeledes, nemlig Lis Arnfred, som er datter af skibsfører Harald Møller Petersen. (Lis havde gjort så mange rejser med sin far, at hun næsten var fuldbefaren).

Ældste deltager var 82-årige skibsfører Vilhelm Pedersen, alle ishavssejleres nestor. Vel ankommet mødtes man i et af kroens festlokaler, hvor Povl havde arrangeret en udstilling med fotoplancher og adskilligt andet foto materiale fra årene med polarskibene. Desuden havde Vilhelm Pedersen fremskaffet et rederiflag og et fransk ekspeditionsflag. Allerede her gik snakken lystigt: ”Kan du huske?” ”Så det virkelig sådan ud!” osv. Der var trods alt gået næsten 50 år, i det mindste for de ældste deltageres vedkommende.

Ved det efterfølgende kaffebord præsenterede man sig selv med en kortfattet beskrivelse af sit levned, primært med fokus på tiden i JL. De fleste havde på forhånd fremsendt sit CV; ligeledes i kortfattet form. Ved dette kaffebord kom der ekstra fart i snakken, og der blev udvekslet adskillige minder. Mange havde sejlet sammen, og alle havde man fælles bekendte. Yderligere blev minderne opfrisket, da Ernst Johansen viste en kort film fra den spæde start.

Selve festmiddagen løb af stabelen præcis kl. 18, og her bød Povl som ansvarlig arrangør velkommen med en kort tale. Som han sagde: ”I er ikke kommet her for at høre mig stå og sludre, så lad os få festen i gang!” Han kunne dog fortælle, at der havde været flere interesserede, som ønskede at deltage, men som var kommet for sent med tilmeldingen. Endvidere kunne han fastslå, at vi nok ikke kunne gøre et sådant træf til en tradition. Dertil var vi nok blevet for gamle, men det ville være fint, hvis man kunne mødes mere sporadisk i mindre grupper.

Det store festmåltid blev sat i gang med tre små vers forfattet af Georg Røn. Og så kom der ellers gang i fortællingerne om større og mindre oplevelser og episoder fra tiden i polarskibene, såvel fra rejserne til Grønland som turene til Antarktis. Der blev holdt taler, og den der ramte mest plet, var nok Vilhelm Pedersens. Han gav nemlig sin hyldest til dem, som måske led det største afsavn og som stod tilbage med alle pligterne og børnenes opdragelse – kvinderne! Det var en tale, som kom fra hjertet.

Resten af aftenen og natten var overladt til deltagernes sociale samvær. Der blev snakket og sunget til langt over midnat, og i takt med at amningen ændredes i vinflaskerne, blev stemningen helt som ”i gamle dage”. Selv om Povl stod for et helt igennem vellykket og vel tilrettelagt arrangement, var der dog en ting, han på grund af tidnød ikke havde fået gjort klar, nemlig en gæstebog. Det har han lovet at gøre bod på via internettet. Her får hver enkelt deltager mulighed for at fortælle om sin oplevelse af træffet. Skulle der på trods af Povls profeti om en lidet tænkeligt tradition alligevel vise sig at være basis for et nyt træf, ville det være lykken, hvis rederiet blev indblandet.

Povls planer om, at der er grundlag for at forfatte og udgive en bog om det pionérarbejde, rederiet udførte med polarskibene, fortjener faktisk at blive virkeliggjort. Povl blev bedt om at undersøge muligheden for om vi kunne danne en forening eller klub, det ville være en fordel for alle, da man så kunne ansøge om midler fra forskellige fonde til foreningens/klubbens medlemmer, Jens Ahm lovede at se på evt. vedtægter for en sådan forening/klub. Georg Røn ________________________________________________________________________

TAK FOR SIDST Ikast den 2. november 2008. Festen er slut, vi er vel alle kommet godt hjem og fået sovet, nogen lidt mere end andre, men alle fester får jo en ende.

Med alle de ord som blev sagt under festen, ikke mindst da vi skulle skilles lørdag, der gik det op for mig at den her fest var noget de fleste havde savnet i gennem mange år. Jeg vil her sige jer rigtig mange tak for de mange flotte ord i kom med under middagen, det varmer rigtig rigtig meget, at i så lige ville hylde min kone Inga, det fortjente hun, hun har haft lidt bøwl med mit skrivebord nu og da, (har det lidt endnu), alt det skal i have mange tak for.

Selve festen syntes jeg var lagt i gode hænde ved at vælge Vissenbjerg Storkro, maden var god god servering (og munter), prisen kan altid diskuteres men hvor kan man få det samme for de samme penge, min vurdering, stedet passede godt til en fest som den vi holdt, at så afstanden til Vissenbjerg var passende for de fleste af os var jo en fordel.

Vi har en bøn til alle jer der var med, sammen med Georg havde jeg lavet en forside til en gæstebog, en gæstebog der skulle have været lagt frem på festaftenen, men hvad sker der, den lå stadig på bordet på værelset næste morgen, derfor kære polarsejlere, kunne i ikke skrive lidt i en mail og send den til mig mrk, gæstebog, har i billeder så send endelig nogle med, alt bliver uploadet på hjemmesiden.

Det har været en fornøjelse at være den der fik startet denne her fest, og som jeg sagde i min tale, så er det nok for sent at lave den til en tradition, derfor er mit håb at vi på en eller anden måde måske kunne gøre det om igen og måske et andet sted i landet. Lørdag var der en der foreslog vi skulle lave en forening/klub jeg synes godt om ideen så den skal der arbejdes videre med. Endnu engang rigtig mange tak for de mange varme ord til både Inga og mig, men ikke mindst at i valgte at deltage i ” ses igen festen ”. Inga og jeg sender hermed de varmeste hilsener og håber på et gensyn en anden gang. Inga og Povl K. Hansen Ikast

 

 

Vis # 
Titel Skribent Visninger
Kronprinsesserejsen 1970 Skrevet af Super User 913
Michael Zachhau m/s NELLA DAN Skrevet af Super User 1338
BJARNE RASMUSSEN Skrevet af Super User 1758
Kalle Bådsmand Skrevet af Super User 1049
HOVM. Sv Aa. NIELSEN Skrevet af Super User 898
Matros Arne Hansen Skrevet af Super User 1209
Læge Jens Nielsen Skrevet af Super User 1445
Peter Funch (Kista Dan) Skrevet af Super User 1046
Peter Funch Skrevet af Super User 1027
Peter Granholm Skrevet af Super User 877
Knud Lauritzen Skrevet af Super User 989
Efter m/s Hans Hedtoft forlis Skrevet af Super User 1498
Ernst Lindahl ND 1961 Skrevet af Super User 1049
Erik D Holm (Kista Dan) Skrevet af Super User 794
Niels C. Dybkjær (Thala Dan) Skrevet af Super User 1001
Frank Bentler (Kista Dan) Skrevet af Super User 1072
Jørg Schat Skrevet af Super User 1126
Jens Jørgen Tønnesen Skrevet af Super User 1409
Finn Larsen Sønderborg Skrevet af Super User 1571
Christian Wollesen Petersen Skrevet af Super User 948
Hans Lausten Skrevet af Super User 892
Hans Sønderborg Skrevet af Super User 3288
Christian Liebergreen Skrevet af Super User 1102
Georg Røn Skrevet af Super User 1356
Ernst Lindahl .. Kok Skrevet af Super User 1461